• Verejné obstarávanie

    Otvárania ponúk v procese verejného obstarávania s názvom :
    „Zvýšenie konkurencieschopnosti spločnosti KOVYT, spol. s r.o. zavedením inovatívnych technológií“ sa uskutoční dňa 12.11.21013 o 15:30 hod. v KOVYT, spol. s r.o., Hollého 1190/48, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zasadačka.