Kariéra

Kvalifikovaní a zodpovední pracovníci sú základom úspechu každej spoločnosti. Firma Kovyt, spol. s r.o. je moderná spoločnosť, ktorá zamestnáva takmer 150 pracovníkov a radí sa tak medzi významných zamestnávateľov v regióne. Aby spoločnosť zvládla vysoké požiadavky na objem a kvalitu výroby a dokázala tak uspokojiť rastúce nároky prevažne zahraničných odberateľov, venuje značnú pozornosť výberu zamestnancov, ich zaškoľovaniu a ďalšiemu odbornému rastu.

Pre splnenie týchto cieľov vyhľadáva spoločnosť svojich budúcich zamestnancov aj v úzkej súčinnosti so školami v regióne, najmä so Strednou odbornou školou strojníckou v Bánovciach nad Bebravou. Každoročne absolvujú študenti vo firme odbornú prax, je možnosť spolupráce pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác z oblasti strojárstva.

Výsledkom nášho korektného prístupu je stabilný tím zamestnancov s nízkou fluktuáciou.

Prečo pracovať práve vo firme Kovyt, spol. s r.o.?

Firma Kovyt, spol. s r.o. je rodinný podnik, ktorý pôsobí stabilne na trhu už viac ako 20 rokov. Firma je výlučne slovenská a nie je prepojená na zahraničný kapitál a manažment. Strojový park tvoria prevažne nové stroje.

Najväčším plusom je pravidelný objem zákaziek počas celého roku, čo znamená, že uprednostňujeme pracovný pomer na dobu neurčitú.

Druhým veľkým plusom je, že pri mzdovom ohodnotení pracovníka sa kladie dôraz na množstvo a kvalitu vykonanej práce (zváranie, opracovanie, povrchová úprava).

Šikovným a motivovaným pracovníkom ponúka firma možnosť odborného a kariérneho rastu.

Koho hľadáme:

Pri výbere nového zamestnanca kladieme veľký dôraz na:
- dosiahnuté odborné vzdelanie a zručnosť
- doterajšie pracovné skúsenosti na danú pozíciu
- záujem o danú pracovnú pozíciu
- referencie
- prípadný výsledok skúšky odbornosti
- flexibilitu, čestnosť, lojálnosť, ochotu učiť sa nové veci

Ak Vás zaujala možnosť pracovať v spoločnosti Kovyt, spol. s r.o., kontaktujte nás mailom na personal@kovyt.sk,
alebo telefonicky na čísle 0918 803 218.